ให้นักศึกษาภาคปกติ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่โลการทำงาน (ปัจฉิมนิเทศ)
หน้าแรก > ช่าวประชาสัมพันธ์

ให้นักศึกษาภาคปกติ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่โลการทำงาน (ปัจฉิมนิเทศ)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ให้นักศึกษาภาคปกติ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่โลการทำงาน (ปัจฉิมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รูปแบบออนไลน์) สามารถดาวส์โหลดประกาศได้ตามลิงก์นี้ ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ และชั้นปีที่ ๒ (เทียบโอน) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยกรุณารายละเอียดให้ครบถ้วน

Download ประกาศมหาวิทยาลัยผู้ประกาศ :
วันที่ :2 ธ.ค 2564
แชร์