ลงทะเบียนสถานที่รับเครื่องหมาย


ข่าวประชาสัมพันธ์ 22/06/2565 13:49:54

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 ที่ชำระค่าชุดกีฬาและเครื่องหมายเรียบร้อยแล้ว
ลงทะเบียนสถานที่รับเรื่องหมายนักศึกษา 2565
*** กำหนดลงทะเบียน 22 - 24 มิถุนายน 2565
*** กำหนดรับเครื่องหมาย 27 - 29 มิถุนายน 2565  ตามสถานที่ที่นักศึกษาลงทะเบียน https://sd.nsru.ac.th/mis/