แบบฟอร์มจิตอาสา กยศ.


ข่าวทุนการศึกษา 13/06/2565 15:57:45

ประกาศ????..ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจิตอาสาได้แล้วค่ะ..หากนักศึกษาสนใจสมัครทำจิตอาสากับงานกองทุน กยศ.ให้ลงชื่อสมัครได้ด้วยตนเองที่ห้อง กยศ.(ในเมืองฯ)ได้เลยค่ะ https://shorturl.asia/6BdPq