อาคารสำนักงานอธิการบดี ย่านมัทรี


ภาพกิจกรรม 29/05/2565 20:08:40

เข้าปฏิบัติงานอาคารอำนวยการ ย่านมัทรีวันแรก
วันพฤหัสบดี ที่ 26 พ.ค. 65 เวลา 09.09 น. ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักงานอธิการบดี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน? และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ย่านมัทรี ร่วมพิธีบูชาพระพุทธสัพพัญญู? บรมครูประชานาถ สังฆราชอุทิศ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยฯ องค์จำลอง ศูนย์ย่านมัทรี และพิธีบูชาพระภูมิเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสเข้าปฏิบัติงาน ในอาคารอำนวยการแห่งใหม่ ณ อาคาร 10 มร.นว. ศูนย์ย่านมัทรี อย่างเป็นทางการ

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด