เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา 2565


ข่าวทุนการศึกษา 27/05/2565 10:11:01

ให้นักศึกษารหัส 65 เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ 
ผ่านหน้าเพจกองพัฒนานักศึกษา  facebook.com

เข้าร่วมกิจกรรมคลิกที่นี่