ให้นักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถาม
หน้าแรก > ช่าวประชาสัมพันธ์

ให้นักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถาม

กลุ่มงานแนะแนวและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ขอให้นักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถามการให้คำปรึกษา การบริการข้อมูลข่าวสาร การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการบริการ  นักศึกษาสามารถตอบแบบสอบถามผ่านเว็บไซต์ได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3IKfqh75UcbBQZkkINXPYu9gq0imDhM2I-jX5oEJpLk2zgQ/viewform?usp=sf_linkผู้ประกาศ :
วันที่ :25 ก.ย 2561
แชร์