รอบการสั่งตัดจะสั่งตัดในวันที่ 1 และ วันที่ 15 ของทุกเดือน ตัวอย่าง สั่งจองช่วงวันที่ 1 - 14 ของเดือนเมษายน จะสั่งตัดให้วันที่ 15 เมษายน