ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2021 ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 57122502043 ชื่อ - นามสกุล สิบเอกอัชรากร ขุนสันเทียะ

สาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น รุ่น 36 (ทหาร) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 6 เลขที่นั่ง 22 สิบเอกอัชรากร ขุนสันเทียะ

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 6 เลขที่นั่ง 21 นายสิทธิพงษ์ หงษ์ศรีเมือง

คันที่ 6 เลขที่นั่ง 22 สิบเอกอัชรากร ขุนสันเทียะ