ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 856 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56122662002 ชื่อ - นามสกุล นางสาวปติมา ขุนศรี

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รุ่น 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 6 เลขที่นั่ง 10 นางสาวปติมา ขุนศรี

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 6 เลขที่นั่ง 9 นางสาวอริสา เหล่าสุนทร

คันที่ 6 เลขที่นั่ง 10 นางสาวปติมา ขุนศรี