ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1229 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56113632007 ชื่อ - นามสกุล นางสาวน้ำผึ้ง อำพรสวัสดิ์

สาขาวิชา ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 6 เลขที่นั่ง 43 นางสาวน้ำผึ้ง อำพรสวัสดิ์

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 6 เลขที่นั่ง 43 นางสาวน้ำผึ้ง อำพรสวัสดิ์

คันที่ 6 เลขที่นั่ง 44 นางสาวสุชาวดี กลิ่นเกษร