ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1336 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56113612008 ชื่อ - นามสกุล นางสาวรัตนา ฟักโต

สาขาวิชา ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 7 เลขที่นั่ง 23 นายพงษธร สำราษฤทธิ์

นั่งรถคันที่ 7 เลขที่นั่ง 25 นางสาวรัตนา ฟักโต

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 7 เลขที่นั่ง 23 นายพงษธร สำราษฤทธิ์

คันที่ 7 เลขที่นั่ง 24 นายวันชนะ ยังแหยม