ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1286 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56113572018 ชื่อ - นามสกุล นายพฤทธิ์ พุทธสรณ์

สาขาวิชา ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 6 เลขที่นั่ง 42 นายพฤทธิ์ พุทธสรณ์

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 6 เลขที่นั่ง 41 นางสาวยุพาวรรณ ทัพมาก

คันที่ 6 เลขที่นั่ง 42 นายพฤทธิ์ พุทธสรณ์