ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 976 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112832006 ชื่อ - นามสกุล นางสาวแววตา ทวีกสิกรรม

สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 6 เลขที่นั่ง 13 นางสาวอริสา พรมนิ่ม

นั่งรถคันที่ 6 เลขที่นั่ง 14 นางสาวแววตา ทวีกสิกรรม

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 6 เลขที่นั่ง 13 นางสาวอริสา พรมนิ่ม

คันที่ 6 เลขที่นั่ง 14 นางสาวแววตา ทวีกสิกรรม