ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1043 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112692064 ชื่อ - นามสกุล นายอธิษฐ์ ทองสวน

สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน ห้อง 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 4 เลขที่นั่ง 47 นายอธิษฐ์ ทองสวน

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 4 เลขที่นั่ง 47 นายอธิษฐ์ ทองสวน

คันที่ 4 เลขที่นั่ง 48 นายฐิติกานต์ เชื้อชวด