ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 734 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112682028 ชื่อ - นามสกุล นางสาวขวัญประภา พุฒทอง

สาขาวิชา ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 4 เลขที่นั่ง 35 นางสาวขวัญประภา พุฒทอง

นั่งรถคันที่ 4 เลขที่นั่ง 36 นางสาวพิมพ์วิภา ทองแฉล้ม

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 4 เลขที่นั่ง 35 นางสาวขวัญประภา พุฒทอง

คันที่ 4 เลขที่นั่ง 36 นางสาวพิมพ์วิภา ทองแฉล้ม