ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 750 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55122662015 ชื่อ - นามสกุล นางสาวจิราวรรณ คำเพชร

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รุ่น 34 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre