ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 24 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111646006 ชื่อ - นามสกุล นางสาวสุวิญชา ดีเทียน

สาขาวิชา นาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 4 เลขที่นั่ง 11 นางสาวสุวิญชา ดีเทียน

นั่งรถคันที่ 4 เลขที่นั่ง 12 คชาภรณ์ ปวงคำ

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 4 เลขที่นั่ง 11 นางสาวสุวิญชา ดีเทียน

คันที่ 4 เลขที่นั่ง 12 คชาภรณ์ ปวงคำ