ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 166 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111636088 ชื่อ - นามสกุล นางสาวธนาภา ดีเจริญรุ่งเรือง

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 4 เลขที่นั่ง 9 นางสาวธนาภา ดีเจริญรุ่งเรือง

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 4 เลขที่นั่ง 9 นางสาวธนาภา ดีเจริญรุ่งเรือง

คันที่ 4 เลขที่นั่ง 10 นางสาวอนัสตา คำนิกร