ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 308 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111636052 ชื่อ - นามสกุล นายณัฐวุฒิ อาจจีน

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 3 เลขที่นั่ง 48 นายณัฐวุฒิ อาจจีน

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 3 เลขที่นั่ง 47 นายธีระวุฒิ ดีน้ำ

คันที่ 3 เลขที่นั่ง 48 นายณัฐวุฒิ อาจจีน