ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 457 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111636040 ชื่อ - นามสกุล นางสาวแพรวพรรณ เชียงษา

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 4 เลขที่นั่ง 5 นางสาวแพรวพรรณ เชียงษา

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 4 เลขที่นั่ง 5 นางสาวแพรวพรรณ เชียงษา

คันที่ 4 เลขที่นั่ง 6 นางสาวชนัญญา บุญช่วย