ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 127 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111616093 ชื่อ - นามสกุล นายณัชมน ดำสะดี

สาขาวิชา สังคมศึกษา ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 3 เลขที่นั่ง 40 นายณัชมน ดำสะดี

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 3 เลขที่นั่ง 39 นายบงกช พุ่มเรือง

คันที่ 3 เลขที่นั่ง 40 นายณัชมน ดำสะดี