ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 284 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111616088 ชื่อ - นามสกุล นายฐิติกานต์ เชื้อชวด

สาขาวิชา สังคมศึกษา ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 4 เลขที่นั่ง 48 นายฐิติกานต์ เชื้อชวด

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 4 เลขที่นั่ง 47 นายอธิษฐ์ ทองสวน

คันที่ 4 เลขที่นั่ง 48 นายฐิติกานต์ เชื้อชวด