ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 403 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111616002 ชื่อ - นามสกุล นายปรัชญ์ สร้อยพูล

สาขาวิชา สังคมศึกษา ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 3 เลขที่นั่ง 21 นายปรัชญ์ สร้อยพูล

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 3 เลขที่นั่ง 21 นายปรัชญ์ สร้อยพูล

คันที่ 3 เลขที่นั่ง 22 นายวิรัช อินหัน