ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 45 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111606098 ชื่อ - นามสกุล นางสาวเบญจวรรณ วชิรานุลักษณ์

สาขาวิชา ภาษาไทย ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 3 เลขที่นั่ง 19 นางสาวเบญจวรรณ วชิรานุลักษณ์

นั่งรถคันที่ 3 เลขที่นั่ง 20 นางสาวพิราพร อยู่สนิท

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 3 เลขที่นั่ง 19 นางสาวเบญจวรรณ วชิรานุลักษณ์

คันที่ 3 เลขที่นั่ง 20 นางสาวพิราพร อยู่สนิท