ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 430 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111606036 ชื่อ - นามสกุล นางสาวพรญาณี ศรีสวัสดิ์

สาขาวิชา ภาษาไทย ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 3 เลขที่นั่ง 8 นางสาวพรญาณี ศรีสวัสดิ์

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 3 เลขที่นั่ง 7 นางสาววสุกาญจน์ วันเที่ยง

คันที่ 3 เลขที่นั่ง 8 นางสาวพรญาณี ศรีสวัสดิ์