ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 202 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111596073 ชื่อ - นามสกุล นางสาวกาญจนา ยศสมบัติ

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 2 เลขที่นั่ง 43 นางสาวกาญจนา ยศสมบัติ

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 2 เลขที่นั่ง 43 นางสาวกาญจนา ยศสมบัติ

คันที่ 2 เลขที่นั่ง 44 นางสาวปิยชนก แตงทรัพย์