ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 49 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111586079 ชื่อ - นามสกุล นางสาวศิรัญญา แตงน้อย

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 2 เลขที่นั่ง 17 นางสาวศิรัญญา แตงน้อย

นั่งรถคันที่ 2 เลขที่นั่ง 18 นางสาวอัจฉรา ฟุ้งเฟื่อง

นั่งรถคันที่ 2 เลขที่นั่ง 19 นางสาวชนัญญา องค์กุย

นั่งรถคันที่ 2 เลขที่นั่ง 20 นางสาวกิดาหยัน จันธิมา

นั่งรถคันที่ 2 เลขที่นั่ง 21 นายอนุสรณ์ พัดสาริกรรม

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 2 เลขที่นั่ง 17 นางสาวศิรัญญา แตงน้อย

คันที่ 2 เลขที่นั่ง 18 นางสาวอัจฉรา ฟุ้งเฟื่อง