ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 195 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111586075 ชื่อ - นามสกุล นางสาวกฤษณีย์ เรือนบัว

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 2 เลขที่นั่ง 15 นางสาวกฤษณีย์ เรือนบัว

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 2 เลขที่นั่ง 15 นางสาวกฤษณีย์ เรือนบัว

คันที่ 2 เลขที่นั่ง 16 นางสาวอารยา อ่อนงาม