ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 339 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111586056 ชื่อ - นามสกุล นางสาวธนัชชา สันติจารี

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 2 เลขที่นั่ง 3 นางสาวธนัชชา สันติจารี

นั่งรถคันที่ 2 เลขที่นั่ง 4 นางสาววรรณจารี สันติจารี

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 2 เลขที่นั่ง 3 นางสาวธนัชชา สันติจารี

คันที่ 2 เลขที่นั่ง 4 นางสาววรรณจารี สันติจารี