ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 154 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111586042 ชื่อ - นามสกุล นางสาวนภัสสร งามขำ

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 2 เลขที่นั่ง 11 นางสาวนภัสสร งามขำ

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 2 เลขที่นั่ง 11 นางสาวนภัสสร งามขำ

คันที่ 2 เลขที่นั่ง 12 นางสาวศิริรัตน์ สุวรรณกิจ