ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 203 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111586031 ชื่อ - นามสกุล นางสาวกานต์ชนก ท่าจีน

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 1 เลขที่นั่ง 47 กานต์ชนก ท่าจีน

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 1 เลขที่นั่ง 47 กานต์ชนก ท่าจีน

คันที่ 1 เลขที่นั่ง 48 นางสาวกนกวรรณ จอมหงษ์