ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 325 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111576046 ชื่อ - นามสกุล นายทวีศักดิ์ เล็กพ่อ

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 2 เลขที่นั่ง 5 นายทวีศักดิ์ เล็กพ่อ

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 2 เลขที่นั่ง 5 นายทวีศักดิ์ เล็กพ่อ

คันที่ 2 เลขที่นั่ง 6 นายวีรพล เรือนไทย