ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 640 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111576001 ชื่อ - นามสกุล นายอนุชิต สมรูป

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 1 เลขที่นั่ง 6 นายอนุชิต สมรูป

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 1 เลขที่นั่ง 5 นายพัชรพงศ์ ม่วยเท้ง

คันที่ 1 เลขที่นั่ง 6 นายอนุชิต สมรูป