ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 252 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111566070 ชื่อ - นามสกุล นางสาวเจนจิรา อาสาคติ

สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 1 เลขที่นั่ง 27 นางสาวสายไหม ปิ่นโน

นั่งรถคันที่ 1 เลขที่นั่ง 28 นางสาวเจนจิรา อาสาคติ

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 1 เลขที่นั่ง 27 นางสาวสายไหม ปิ่นโน

คันที่ 1 เลขที่นั่ง 28 นางสาวเจนจิรา อาสาคติ