ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 634 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 54111596126 ชื่อ - นามสกุล นางสาวแสงทิพย์ เล่าเขตกิจ

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ห้อง 3 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre