ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 439 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 54111596102 ชื่อ - นามสกุล นายพัชรพงศ์ ม่วยเท้ง

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 1 เลขที่นั่ง 5 นายพัชรพงศ์ ม่วยเท้ง

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 1 เลขที่นั่ง 5 นายพัชรพงศ์ ม่วยเท้ง

คันที่ 1 เลขที่นั่ง 6 นายอนุชิต สมรูป