ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 136 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 54111596025 ชื่อ - นามสกุล นางสาวสุนิสา หมั่นเขตรกรณ์

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 1 เลขที่นั่ง 3 นางสาวสุนิสา หมั่นเขตรกรณ์

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 1 เลขที่นั่ง 3 นางสาวสุนิสา หมั่นเขตรกรณ์

คันที่ 1 เลขที่นั่ง 4 นางสาวนันทนา มีทอง