+ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.นครสวรรค์
กำหนดการรายงานตัวบัณฑิต

?? แจ้งกำหนดการรายงานตัวบัณฑิต
?? รายงานตัวบัณฑิตได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 สิงหาคม 2567 ผ่านช่องทางออนไลน์
?? เข้าสู่ระบบการรายงานตัวบัณฑิต login เพื่อรายงานตัวโดยใช้ เลขประจำตัวประชาชน และ วันเดือนปีเกิดกรณีนักศึกษาต่างชาติ ใช้รหัสนักศึกษาและวันเดือนปีเกิด
?? เริ่มชำระเงินได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. - 30 สิงหาคม 2567 เวลา 00.00 น.

**** รายงานตัวบัณฑิตได้ที่ 
https://sd.nsru.ac.th/register  ******

บัณฑิตสามารถชำระเงินผ่าน Appication Mobile Banking ธนาคาร ได้ทุกธนาคาร หรือ พิมพ์ใบชำระเงินไปชำระได้ที่เค้าเตอร์ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ (มีค่าธรรมเนียม)


ประกาศกำหนดรับ

?? แจ้งกำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ.2567
?? มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
?? ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคจะแจ้งกำหนดการต่าง ๆ เป็นลำดับต่อไป
?? ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://regis.nsru.ac.th/congrast/


การสั่งตัดชุดครุยวิทยฐานะ

สำหรับบัณฑิตที่จะเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สามารถสั่งตัดชุดครุยวิทยฐานะที่ถูกระเบียบมหาวิทยาลัย โดยสามารถสั่งจองล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://sd.nsru.ac.th/mis ตลอด 24 ชั่วโมง
หรือติดต่อได้ทีกองพัฒนานักศึกษา (ในเมือง) ในเวลาราชการเข้าสู่ระบบการจองโดยใช้เลขประจำตัวประชาชน และรหัสนักศึกษา