New Page 1

ให้บัณฑิตทุกท่านเข้าไปตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำที่เว็บไซต์ http://www.employ.mua.go.th/index.php/ โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน และ รหัสนักศึกษา ในการ login เข้าสู่ระบบงาน
 
การแต่งกายสำหรับ ว่าที่ ร.ต. และตำรวจ ทหาร ห้ามใส่รองเท้าหนังแก้วในการเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 
 
วีดีโอบรรยากาศการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 - 2559