กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    รับสมัครทุนการศึกษาในความรำลึกถึงคุณปีเตอร์ สก๊อต โรบินสัน

    รับสมัครทุนการศึกษาในความระลึกถึงคุณปีเตอร์ สก๊อต โรบินสัน ของภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
    อ่านต่อ


  • พิธีไหว้ครู 63

    หอประชุม(ย่านมัทรี)

ภาพกิจกรรม

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา

การแข่งขันกีฬาภายใน 2561 "ต้นพะยอมเกมส์" และ "พะยอมเกมส์"

วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

6 เมษายน วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์