กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

  แบบสำรวจการเดินทางไปร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

  ให้นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561 (รหัส 61) ตอบแบบสำรวจเพื่อจัดรถสำหรับเดินทางไปร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ
  อ่านต่อ


 • ปฐมนิเทศนักศึกษา 2561

  หอประชุม(ย่านมัทรี)

 • พิธีอัญเชิญตรา

  หอประชุม(ย่านมัทรี)

 • ตรวจสุขภาพ

  หอประชุม(ในเมือง)

 • สอบภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย

  ตามประกาศ

ภาพกิจกรรม

วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

6 เมษายน วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันสงกรานต์ 2561