กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

  ให้นักศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

  วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการนานาชาติ
  อ่านต่อ


 • พิธีไหว้ครู 62

  หอประชุม(ย่านมัทรี)

 • แห่เทียนจำนำพรรษา

  เทศบาลนครนครสวรรค์

ภาพกิจกรรม

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา

การแข่งขันกีฬาภายใน 2561 "ต้นพะยอมเกมส์" และ "พะยอมเกมส์"

วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

6 เมษายน วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์