กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

  การรายงานตัวบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

  ให้เข้าไปรายงานตัวได้ที่ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2561 เว็บไซต์
  อ่านต่อ


 • รับรายงานตัวรอบ 5/1

  หอประชุม(ในเมือง)

 • ปฐมนิเทศนักศึกษา 2561

  หอประชุม(ย่านมัทรี)

 • พิธีอัญเชิญตรา

  หอประชุม(ย่านมัทรี)

 • ตรวจสุขภาพ

  หอประชุม(ในเมือง)

ภาพกิจกรรม

วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

6 เมษายน วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันสงกรานต์ 2561