กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    ผ่อนผันทหาร 2564

    กำหนดการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2565 สำหรับนักศึกษาชาย เกิดปี พ.ศ. 2544 ที่ไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.) จบชั้นปีที่ 3 หรือ นักศึกษาชาย ที่ย้ายสถานศึกษา
    อ่านต่อ


  • ตรวจสอบคุณภาพประกัน

ภาพกิจกรรม

โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา

การแข่งขันกีฬาภายใน 2561 "ต้นพะยอมเกมส์" และ "พะยอมเกมส์"

วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช