กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

  ขอเชิญผู้ดำเนินการประกันภัยยื่นขอเสนออุบัติเหตุนักศึกษา

  ประจำปีการศึกษา 2562
  อ่านต่อ


 • กิจกรรมจิตอาสา

  สนามฟุตบอล

 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 • ปัจฉิมนิเทศ

  หอประชุม ม.ใน

ภาพกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาภายใน 2561 "ต้นพะยอมเกมส์" และ "พะยอมเกมส์"

วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

6 เมษายน วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ